pondelok 10. novembra 2008

študijný pobyt v Európskom ústave jadrovej fyziky- 6.deň- Posledný deň...

Po "urýchlenom" týždni sme sa dostali k poslednému dňu tohto pobytu v CERN-e (verím, že nie poslednému). Zážitkov bolo mnoho, avšak aj mrzelo mnoho vecí, ktoré mohli byť a neboli. Je predsa len iný pobyt vo veľkej skupine ako bola tá naša alebo pobyt pár jednotlivcov.

Po rannom prebudení sme sa ako po prvý deň vydali uličkami CERNU-u (pomenovanými po fyzikoch) do asi najvzdialenejšej prednáškovej sály voči nášmu hostelu.
Keďže sa, žiaľ, Dr. Jiří Grygar nachádzal v Argentíne a nemohol prísť porozprávať nám o kozmológií, tak sa tejto úlohy, na základe jeho prezentácie, vynikajúco zhostil Dr. Šafařík (aj keď medzi niektorými "nadmierne" inteligentnými účastníkmi panoval opačný názor- rád by som ich preskúšal, ak boli taký "múdri") . Postupne sme prešli od objavu kozmického žiarenia až po červený posun a tmavú hmotu.
Po Dr. Šafaříkovi nám porozprával Marek Domaracký o IT technológiách a o gridoch. Oboznámil nás aj s konferenčným systémom EVO, ktorý je možné nájsť na internete aj v slovenskej verzii.
Po tejto prednáške nasledovala znovu kúsok astronomická prednáška. O novom type detekčných zariadení nám teda porozprával Ivan Mikulec. Ide o zariadenia pod názvom MEDIPIX poskytujúce snímky síce bez šumu, zatiaľ bohužiaľ s veľmi nízkou citlivosťou. Avšak technika napreduje a raz budeme snáď aj my astronómovia používať tento druh snímačov pre naše účely.
Nuž a táto prednáška bola klincom do rakvy- nastal koniec nášho programu.
Ešte sme po obedňajšej prestávke strávili čas v IT centre, pozreli si počítačovú farmu pozostávajúcu zo 7000 počítačov (väčšiu farmu má len Google. Obsahuje 100 000 počítačov!!!), páskovú knižnicu, kde roboty pomocou čiarového kódu vyhľadávajú pásky, na ktorých sú archívne dáta ešte z predošlých desaťročí .
Ešte nám K. Šafařík odpovedal na naše otázky, my sme mu za odmenu vypísali formulár a ohodnotili náš pobyt.
Okolo 17. sme sa už v budove, kde sídli väčšina expertov experimentu CMS (od tohoto experimentu, prípadne od ATLAS-u sa očakáva, že objaví Higgsov bozón), usadili do prednáškovej sály. A tu nás znova čakal náš neúnavný K. Šafařík, aby uzatvoril program našej návštevy. Ešte nám dal poslednú možnosť pýtať sa. Tak isto sme sa ešte mohli pýtať L. Sándora. Nuž a nakoniec, po ďalších nie jednoduchých otázkach, mu naši vedúci skupiny, odovzdali RVP (relaxačné vedecké prostriedky) v podobe fliaš plných piva...
Večer sme ešte boli v Ženeve v nákupnom centre, kde sa nedalo nič poriadne, okrem čokolády, kúpiť (ani švajčiarske nožíky nemali). Po návrate som niektorým členom našej skupiny ukázal nejaké fotky v PC, urobil nejakú prácu, zbalil sa a unavený si o 02:00 ľahol. Ráno bola naplánovaná cesta na Chamonix- Aquile du Midi (3842m).

Žiadne komentáre: