štvrtok 30. júna 2011

Pedofilní kňazi 2

Po poslednom blogu, ktorý som venoval problematike pedofílie v katolíckej Cirkvi na základe knihy taliana Massima Introvigne, by som chcel uviesť niekoľko názorov a vyjadrení pápeža Benedikta XVI., ktoré vyjadril v knihe "Svetlo sveta".

Jedná sa o prvú knihu rozhovorov tohto druhu s hlavou Katolíckej cirkvi. Nemecký novinár, Peter Seewald, niekoľko hodín kládol pápežovi otázky, na ktoré tento muž v bielom odpovedal. Pre mnohých môžu byť tieto odpovede veľmi zaujímavé a prekvapujúce. Vrhajú pravé svetlo na názory Josepha Ratzingera, na rozdiel od konštruovaných, tendenčne písaných článkov.Benedikt XVI. v knihe hovorí, že " Nejde o nijaké špecifikum, ktoré by sa týkalo len katolíckych kňazov alebo iba katolíckej cirkvi. Sú žiaľ zakotvené v hriešnosti človeka, ktorá sa prejavuje aj v Katolíckej cirkvi a viedla k týmto hrozným výsledkom... Myslím si, že zlo musíme minimalizovať, byť vďační a poukazovať aj na to, koľko svetla žiari z Katolíckej cirkvi".


Seewald sa pýta pápeža, či nie je potrebné brať útoky na cirkev práve v roku kňazov ako znamenia. Činí tak v kontexte so žalobou, ktorú vyslovil ešte kardinál Ratzinger počas krížovej cesty v rímskom koloseu v roku 2005: " Ako často oslavujeme sami seba a Ježiša vôbec neberieme do úvahy. Ako často je jeho slovo prekrúcané a zneužívané? Koľko špiny je v Cirkvi, a to práve medzi tými, ktorí by mu ako kňazi mali úplne patriť ?" Podľa pápeža dostal v roku kňazov mnoho listov od biskupov, kňazov a laikov, "množstvo dojímavých svedectiev, ktoré naozaj chytajú za srdce. Títo ľudia dosvedčujú:” Rok kňazov sme prijali ako príležitosť na očistenie, ako akt pokory, ktorým sa nechávame Pánom nanovo povolať, Práve vďaka tomu sme znova uvideli veľkosť a krásu kňazstva". V tom zmysle boli podľa mňa tieto hrozné odhalenia aj dielom Prozreteľnosti, ktorá nás ponížila a donútila začať odznova.


"Sekularizovaná kultúra prenikla do niektorých západných reholí", cituje novinár kardinála Rodé. Podľa Pápeža, "Duchovná atmosféra sedemdesiatych rokov, ktorá má svoje počiatky už v päťdesiatych rokoch, k tomu iste prispela. Nie je bezvýznamné, že práve vtedy sa rozvinula teória, podľa ktorej treba pedofíliu považovať za niečo pozitívne. Okrem toho sa šírila téza- a prenikla aj do katolíckej morálnej teológie-, podľa ktorej nič nie je samo o sebe zlé. Niečo je len "relatívne" zlé. Čo je dobré a čo zlé, vraj závisí od následkov... Dobro a zlo sa navzájom zamieňali, nestáli jasne jeden proti druhému".


Jednou z posledných problémov spojených so zneužívaním je otázka spoločenstva "Legionári Krista" a ich zakladateľa Marciala Maciela Degollada, ktorý žil dvojitým životom. Benedikt XVI. hovorí, že "zatajovanie treba odstrániť... Kde kňaz žije spolu so ženou, treba overiť, či má úprimnú vôľu uzavrieť manželstvo a či by mohli vytvoriť dobrú rodinu. Ak je to tak, musia ísť touto cestou. Ak však ide len o morálnu slabosť a nie je medzi nimi opravdivé vnútorné spojenie, treba hľadať cestu ako uzdraviť jeho i ju. V každom prípade sa treba starať o to, aby sa voči deťom, ktoré sú dobrom najvyššej kategórie, nepáchala krivda a dostala sa im potrebná spoločná výchova. Základným problémom je čestnosť. Druhým je úcta k pravde oboch ľudí a detí, aby sa mohlo nájsť správne riešenie, A tretím problémom je, ako môžeme mladých ľudí opäť vychovávať k celibátu... Monogamné manželstvo je základ, na ktorom stojí západná civilizácia. Ak sa rozbije, zrúti sa i všetko, čo je podstatné v našej kultúre".

Podľa Pápeža, dokáže pochopiť biskupov, ktorý pod vplyvom chaosu dnešných čias uvažujú aj o zrušení celibátu. Avšak ťažšie si dokáže predstaviť, ako by takéto dve formy mohli vyzerať v praxi. "Je dôležité, aby kňazi nežili niekde v izolácií, ale aby boli spolu v malých spoločenstvách, aby sa navzájom podporovali a spolupracovali vo svojej službe Kristovi a v zriekaní sa pre Božie kráľovstvo".


Pre ľudí, ktorí ešte nečítali žiadnu trilógie rozhovorov P. Seewalda s Josephom Ratzingerom, sa môže zdať Ratzingerova otvorenosť prekvapujúca. Avšak v skutočnosti predstavuje súčasnú hlavu katolíckej Cirkvi, takú, akú ju už dávno môžeme poznať. Preto kniha Svetlo sveta tak isto ako tie predošlé môže klásť pre jej čitateľa ďalšie a ďalšie námety k premýšľaniu nad svojou vierou i Cirkvou.


PS: Citáty sú robené na základe mojich výpiskov z anglického prekladu z vydavateľstva Ignatius Press "Light of the World". V článku je však použitý slovenský preklad, Mariána Gavendu, vydaný vo vydavateľstve Don Bosco.

utorok 7. júna 2011

Pedofilní kňazi

Kňazi zneužívajúci deti. Deti kňazov behajúce po svete. Zrušiť celibát ? Alebo ignorovať médiá, ktoré skresľujú realitu? Tie, ktoré keď vydajú správu z prostredia Cirkvi, ich tematika je jednotná. Tmárska Cirkev plná pedofilov, homosexuálov a ešte ktovie čoho všetkého.Je tomu niekoľko týždňov, čo som sa prechádzal po Bratislave a počas posedenia pri káve v kníhkupectve som si všimol knihu s názvom: “Pedofilní kňazi" od Taliana Massima Introvigne. So záujmom som sa do útlej knižôčky pustil, aj keď na moje prekvapenie sa nejednalo o falošné očierňovanie cirkvi, ale práve naopak. Autor v knihe rozoberá jednotlivé medializované prípady a zmieňuje vystopované fakty v jednotlivých prípadoch.


Mediálna kampaň zameraná proti Cirkvi


Nie je to žiadnou výnimkou v ľudských dejinách, že ten, kto má v rukách moc, častokrát podľahne pokušeniu zneužiť ju - použiť proti svojim nepriateľom. Vo svete, kde je rozšírená predstava, že homosexualita je normálna a človek už môže prikazovať prírode, kedy sa má narodiť dieťa alebo môže bez problémov vraždiť státisíce nenarodemých detí, neexistuje pohodlná inštitúcia, ktorá toto všetko kritizuje. Nuž, a keďže ide o inštitúciu založenú Božím Synom, ale napriek tomu tvorenú ľuďmi, nedokonalými bytosťami, je najľahšie uverejniť nejaký škandál. Odtiaľ je už len malý krok k "nafúknutiu" celého problému veľmocou zvanou Médiá.


Zdá sa, že takouto mediálnou kampaňou organizovanou televíziou BBC bol aj dokumentárny film: " Sex Crimes and the Vatican, “ z roku 2006. Autorom filmu je írsky politik Colm O'Gorman.

Prv, než budete pokračovať v čítaní môjho príspevku, odporúčam prezrieť príspevok: http://www.moviesfoundonline.com/sex_crimes_and_the_vatican.php


A teraz poďme po rad-radom:

A, Film predkladá ako tajomstvo dokument, ktorý bol od začiatku verejne známy

B, Nevysvetľuje, že jediným cieľom dokumentu De delictis gravioribus, podpísaného súčasným pápežom, keď ešte bol kardinál, je uviesť do praxe predpisy Jána Pavla II. v apoštolskom liste Sacramentorum sanctitatis tutela

C, Snaží sa oklamať divákov tým, že údajne tieto dokumenty majú “ututlať” tieto delikty, aby sa nedostali ďalej k svetským orgánom

(s. 14-15)

Dokonca aj bývalý vojenský kaplán Tom Doyle, ktorý figuruje vo filme, 13.10. napísal Johnovi L. Allenovi, vatikanistovi v USA, list, v ktorom píše: " Aj keď som pracoval ako konzultant tvorcov dokumentárneho filmu, obávam sa, že niektoré pripomienky, ktoré som urobil v súvislosti s dokumentom z roku 1962, sa vytratili. Neverím a nikdy som neveril, že spomínaný dokument je dôkazom explicitného sprisahania v konvenčnom zmysle slova najvyššími zodpovednými vo Vatikáne, s cieľom ukryť prípady pohlavného zneužitia spáchaného duchovenstvom. " (s.18)

Talianska verzia filmu bola odvysielaná 31.5.2007 v programe Annozero, ktorý viedol Michele Santoro. Autor filmu, Colm O'Gorman, účinkoval v talianskom vysielaní a Santoro ho predstavil ako odvážneho novinára, ktorý bol ako dieťa zneužívaný zo strany írskeho pedofilného kňaza Seána Fortuneho. Akosi však zabudol podotknúť, že O'Gorman je v prvom rade militantný homosexuál a aktívny politik.

Taktiež je nespravodlivo obvinený biskup Stocktonu, neskorší kardinál a arcibiskup Los Angeles, Roger Mahony. Údajne totiž utajoval pedofíliu a delikty kňaza O'Grady. Avšak podľa dokladov miestnej polície, bol práve biskup prvý, kto kňaza kvôli pedofílii nahlásil na polícií. Po tom, ako ho uznala polícia za nevinného, ho preložil do inej farnosti po tom, čo ho najprv nechal vyšetriť dvoma psychológmi, ktorí ho prehlásili, že nie je nebezpečný.

To len niekoľko príkladov na mnohé zavádzania v zmienenom "dokumentárnom filme".


Štatistika

V roku 2004 dala biskupská konferencia Spojených štátov urobiť nezávislú štúdiu na John Jay College of Criminal Justice, v New Yorku, ktorá nie je katolíckou univerzitou a je jednoznačne považovaná za najuznávanejšiu akademickú inštitúciu v Spojených štátoch v oblasti trestnej činnosti. Táto štúdia hovorí o 4932 amerických kňazoch ( z celkového počtu viac ako 109 000 prípadov), ktorí boli v rokoch 1950-2002 obvinení z pohlavného styku s maloletými, pričom štátne odsúdili niečo vyše stovky z nich. Kňazov obžalovaných zo skutočnej pedofílie je za 52 rokov 958, v priemere osemnásť za jeden rok. Odsúdených bolo 54, teda zhruba jeden za rok (s.37).

Teda počet odsúdených katolíckych kňazov je od 0,2 do 1,7% podľa zemepisnej oblasti, kým medzi protestantskými pastormi to bolo 10% a z nich sú 2 až 3% pedofili.


Samozrejme, nebolo cieľom môjho príspevku zakrývať smutnú realitu. Je faktom, že medzi klérom sa nachádzajú homosexuáli, kňazi, ktorí majú deti, či pedofili. Žiaľ, sám musím priznať, že kňazov, zapadajúcich do prvých 2 zmienených skupín poznám, resp. viem o nich. Avšak je potrebné bojovať za to, aby niekoľko jednotlivcov s podporou médií nepoškvrnilo meno tým poctivým, ktorý svoj život oddali výlučne Bohu a službe ľuďom. Je povinnosťou každého človeka, ktorý to myslí s vierou vážne, aby proti krivým obvineniam zo strany médií zdvyhol hlas a protestoval. Protestoval za každým nespravodlivým obvinením, ktorých je čím ďalej tým viac.


Viac konkrétnych prípadov je možné nájsť v knihe : Massimo Introvigne, Pedofilní kňazi, vydavateľstvo Don Bosco, 2010