nedeľa 11. septembra 2011

Svetové dni mládeže Madrid 2011 1.


Pred pár týždňami skončili v Španielskom Madride, svetové dni mládeže, ktorých zakladateľom je bl. pápež Ján Pavol II. V horúcom Španielsku sa zišli približne 2 milióny mladých ľudí, aby tu spoločne oslavovali Boha modlitbou a zároveň vzdali úctu Kristovmu námestníkovi, Pápežovi Benediktovi XVI., ktorí niektorým modlitbám a sláveniam sám predsedal.


Zo Slovenska sa taktiež vybrali tisíce mladých, aby strávili prv takmer týždeň v niektorej z takmer 100 španielskych diecéz a potom sa všetci spolu stretli v hlavnom meste krajiny. Dlhá cesta ponúkala mnoho možností návštevy významných historických a pútnickych miest. Takými boli napríklad Ars, Lurdy, Zaragoza. Po dlhom váhaní som sa ja sám pridal k skupine mladých študentov z Prahy v spoločenstve kňazov pápežskej prelatúry Opus Dei. Do Madridu sme dorazili krátko po príchode Sv. Otca a vzhľadom na to, že som bol akreditovaný ako fotograf som si vybavil potrebné povolenia a preukazy a tak som mohol sledovať návštevu z neustálej relatívnej blízkosti. Najmä cez modlitbovú vigíliu a nedeľnú sv. omšu, kde bolo takmer 2 milióny veriacich, bolo nemožné vidieť Benedikta XVI. väčšine ani ako len maličkú bodku v diaľke. Na sledovanie slúžilo množstvo veľkých LCD panelov. Napriek neprajným novinárom, najmä na Slovensku, ktorí miesto tejto veľkolepej oslavy Boha propagovali niekoľko tisíc (asi 4) nešťastných ľudí, ktorí vylievali na pútnikov aj výkaly, bola atmosféra naozaj veľkolepá. K protestom ich údajne viedli vysoké náklady na návštevu hlavy katolíckej Cirkvi. Skutočnosť bola nakoniec taká, ž čistý zisk španielskej vlády z tejto akcie činil asi 100 miliónov eur. K asi 6 miliónom obyvateľov Madridu pribudlo asi 2 milióny pútnikov, čo bolo naozaj úžasné. V centre mesta ste stretli len a jedine skandujúcu mládež pokrikmi "Benedikto", alebo "Esta es la Chuven tu del Papa- toto je pápežova mládež". Možno keby zmienení novinári zažili túto atmosféru na vlastnej koži, bolo by im trápne také správy vysielať. Pontifik v piatok predsedal stretnutiu so zasvätenými osobami v kláštore Escorial, či modlitbe krížovej cesty s veľkými sochami, znázorňujúcimi jednotlivé zastavenia, typické pre túto krajinu. V sobotu ráno prejavil Kristov námestník starostlivosť o duchovné povolania, keď pre 4 000 bohoslovcov, medzi ktorými som bol aj ja slúžil slávnostnú bohoslužbu v katedrále Panny Márie Almudena. Večer sa na vlastnú žiadosť stretol s tými, ktorý kvôli zdraviu sa nemôžu s ním modliť- chorými na lôžkach. Bohatý program 84 ročnej hlavy katolíckej Cirkvi, musel byť naozaj duchovne veľmi obohacujúci, lebo fyzicky zaťažkávajúcu úlohu zvládal skvele, hoci boli zjavné známky toho, že už to nie je ako na začiatku.
Dažde v Španielsku nie sú zvyčajné a miestny obyvatelia si presne pamätajú dátumy, kedy naposledy pršalo. Výnimku v období sucha zaznamenala práve sobotňajšia modlitbová vigília. Kým poobede striekali v horúčave na pútnikov požiarne autá, večer sa o ochladenie postarala príroda sama. Búrka prepukla naplno, počas príhovoru Benedikta XVI. Ja som patril medzi šťastlivcov a tieto udalosti som sledoval asi 200m od oltára na LCD monitore v stane pre novinárov. Po výzve na modlitbu za to, aby prestalo pršať, fascinujúco asi do 2 minút ustal lejak, vietor sa zmiernil. Po tom, čo sa Sv. Otec prezliekol do liturgického rúcha, viac ako miliónový dav veriacich začal v hrobovej tichosti adorovať Krista v Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Ticho bolo fascinujúce, chvíľami som mal pocit, že by bolo počuť, aj keby spadol špendlík, človeku behal mráz po chrbte a cítil, že modlitba nie je hocičo. Je to rozhovor s milujúcim Bohom, ktorý nás počuje a vypočuje. Adoráciu zakončil Sv. Otec eucharistickým požehnaním. Akoby pozdrav z neba, po uložené eucharistie začalo jemne poprchávať.
Pútnici sa v neskorých nočných hodinách pobrali do svojich spacákov a státisíce ich nocovalo priamo na letisku. Tu, pri modlitbe a oddychu, očakávali nedeľnú liturgiu, ktorá je centrom života každého kresťana. Tu človeku naozaj napadajú slová sv. Augustína: " Pre vás som biskup, s vami som kresťan". Pápež, hlava Cirkvi, nešetrila sily a energiu a bola tu s nami, aby mohla byť spolu s nami kresťanom a prinášať Kristovu obetu. Tá vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, pred ktorou Pápež za zvuku hymny svetových dní prechádzal medzi davom 2 miliónov ľudí vo svojom papamobile. Po prezlečení do liturgického odevu ho pri oltári vítalo okrem obrovského množstva veriacich, asi 800 biskupov, 30 kardinálov a 18 000 kňazov. Na záver tejto úžasnej oslavy Viery, oznámil, že ďalšie stretnutie sa uskutoční už výnimočne o 2 a nie 3 roky v brazílskom Rio de Janeiro. Je to kvôli tomu, aby sa termín nekryl s futbalovými majstrovstvami sveta, ktoré sa tu budú konať práve o 3 roky. V duchu naplnený slovami hesla týchto svetových dní "upevnení vo viere", sme sa v pondelok začali vracať postupne domov. Cestou sme navštívili ešte mariánske pútne miesta, Torreciudad a Lurdy. Tak sme si vyprosovali od Prostrednice všetkých milostí, ešte hlbšiu a neochvejnejšiu vieru v Ježiša, aby sme mohli byť Soľou i Svetlom pre svojich blížnych.

Ľubomír Urbančok,
Seminarista 1.ročníka, bratislavská arcidiecéza