štvrtok 28. júla 2011

Pravda vás vyslobodí !


Pôvodne som mal v úmysle pokračovať v poslednom blogu, v duchu skutočných osobností Cirkvi. mal som v úmysle písať o Dionigim Tettamanzim a Angelovi Scolovi, milánskych arcibiskupoch. Avšak včera mnohých prekvapila smrť - tak to už so smrťou chodí. Zomrel významný slovenský biskup, Rudolf Baláž.Stalo sa tak včera, okolo 16tej hodiny. Bolo až neuveriteľné, že ani nie hodinu po jeho smrti už bol svet o tejto udalosti iformovaný. Mnohí boli zaskočení, nikto to nečakal. Do dôchodku mu podľa kánonického práva zostávali ešte viac než 4 roky. Pred takmer 2 mesiacmi slávil na Starých Horách výročnú svätú omšu, pri príležitosti 300 rokov od prenesenia sochy Panny Márie starohorskej. Hovoril, že tam chodil s mamou od malička, ale ešte toľko ľudí ako vtedy na Starých Horách nevidel. Keď som ho fotografoval a chodil vedľa neho, nemyslel som, že to bude naposledy. Stalo sa.


Vzhľadom na tieto spomienky, som bol aj ja zaskočený nad správou o jeho smrti. Veď bol na tom zdravotne, na prvý pohľad oveľa lepšie ako mnohí iní biskupi na Slovensku.

A nie len to. Asi ako jediný z nich sa nebál otvorene hovoriť o veciach, ktoré krajinu trápia. Neustále pripomínal učenie Cirkvi, či už čo sa týka potratov, alebo homosexuality. Ako jediný pred prezidentskými voľbami neváhal poukázať na katolícku náuku o morálke a bioetike, kde vyvrátil mylné predstavy Ivety Radičovej o tom, že morálka je vecou dohody. Nuž, najlepšie sa na to pozerá s odstupom času, keď vidíme ako ďaleko takáto "morálka po radičovsky" vedie. Ako jediný sa verejne postavil proti hnusnému Mečiarizmu. Ako reakciu na to, Lexa vykonštruoval na neho známu kauzu triptych.

Múdro viedol svoju diecézu, vydávali sa knihy o jej histórií, stavali kostoly, budovali sa kláštory. Vybudoval sa hospic, domov dôchodov, školy, lekáreň ale aj rádio Lumen.

Zrejme najčastejšie z našich biskupov komentoval dianie v spoločnosti. Bol naozaj viditeľným znakom Cirkvi.


Samé pozitíva.

Keby som ostal len pri nich, zaradil by som sa medzi tých, čo produkujú skreslené obrazy. Medzi tých, ktorí písali životy svätých a používali len samé superlatívy. Vďaka nim má spoločnosť skreslenú predstavu o tom, že svätí sú určitá vzdialená elita jednotlivých vyvolencov. Avšak skutočnosť je niekde inde. Tak isto ako aj prví apoštoli, mali svoje mnohé chyby, boli cholerici ako Pavol, či vystráchaný ako Marek, mal bez pochyby aj biskup Baláž svoje mnohé chyby. Tak ako každý jeden z nás, len si ich možno nedokážeme priznať. Avšak aj tu platí " Po ovocí ich poznáte".


Biskup Baláž ostal až do poslednej chvíle verný svojmu heslu " Pravda nás vyslobodí". Myslím ,že už sa teší zo spoločnosti toho, ktorý o sebe povedal že je Pravdou.

Je už len na nás, či my, ktorí sme tu ešte na nejaký čas ostali, učiníme tej Pravde za dosť. Je len na nás či sa zločinci ako Mečiar a Lexa dostanú tam kde zaslúžene patria. Do basy. Ale to bude možné len vtedy, keď morálka nebude vecou dohody, ale bude výsledkom zákona toho, od ktorého všetko stvorenie pochádza.


pondelok 11. júla 2011

Cirkev na Slovensku v roku 2011

Pápež Benedikt XVI. sa už pred niekoľkými dňami vybral na dovolenku do svojho letného sídla. Na Slovensku sme pred týždňom oznámili sviatok svätých Cyrila a Metoda a v nádeji očakávame vymenovanie nového spišského biskupa. Už niekoľko mesiacov sa šíria polemiky, kto by ním mohol byť. Aj keď je ťažké predpovedať kto by ním mohol byť, avšak dalo by sa povedať čo by ten človek mala dotyčná osoba dokázať a kým by sa pre naše Slovensko mala stať. Absencia skutočnej osobnosti v cirkevnej hierarchii na Slovensku bije do očí. Avšak nie je to celkom tak. Biskup, ktorí sa nebál otvorene hovoriť o morálke a narážať aj na chyby našich politikov je arcibiskup Cyril Vasiľ, Slovak pôsobiaci vo Vatikáne.


Arcibiskup Cyril Vasiľ už druhým rokom pôsobí vo Vatikáne ako tzv. sekretár kongregácie pre východné Cirkvi. Zjednodušene sa jedná o ministerstvo vo Vatikáne, ktoré sa stará o všetky východné Cirkvi, ktoré sú v plnom spoločenstve katolíckej Cirkvi a za svoju hlavu uznávajú rímskeho biskupa- pápeža.


Rodák z Košíc po vyštudovaní teológie na cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol vyslaný na štúdia kánonického práva do Ríma. Tu po dosiahnutí licenciátu vstúpil do rehole jezuitov, kde pokračuje v štúdiách a dokončuje doktorát. V roku 2000 bol vymenovaný za dekana právnickej fakulty pápežského východného ústavu a v roku 2007 za jeho rektora. V roku 2009 ho zastihlo menovanie za arcibiskupa počas skautskej výpravy v talianskych horách. Už len týchto niekoľko slov svedčí o širokom zábere tohto nášho rodáka, ktorý zastáva momentálne najvýznamnejšiu funkciu vo Vatikáne z pomedzi Slovák

ov. Zrejme to bolo jedným z dôvodov prečo bol pred niekoľkými dňami predsedajúcim omše na slávnosť Cyrila a Metoda v Nitre. Priblížme si niekoľko zaujímavých myšlienok z jeho príhovoru.


"Už v Žití Konštantína čítame, ako Rastislav, knieža moravské, žiadal v Byzancii učiteľa, ktorý by dal jeho národu „dobrý zákon“.

Ako interpretovali tento "dobrý zákon" svätí Cyrila a Metod? Dosvedčuje nám to najznámejšia civilná právna pamiatka veľkomoravskej doby, tzv. Súdny zákonník pre ľud - Zakon sudnyj ljudem: Jeho prvá veta znie: "Pred každým právom, sluší sa o Božom práve hovoriť".

Náš súčasný právny systém vychádza zo základného zákona Slovenskej republiky, ktorým je Ústava. V jej preambule, okrem iného čítame: "My, národ slovenský v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva... uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave".

Je to pekná formulácia, ale sme si naozaj istí, že naše zákony, teoreticky vyplývajúce z tohto základného zákona zodpovedajú tomuto cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu? Tento duch totiž vyžaduje, aby žiaden zákon neprotirečil morálnej norme vychádzajúcej z "Božieho práva"! Podľa prvého článku ústavy "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže nijakú ideológiu ani náboženstvo." Ako teda chceme aplikovať cyrilo-metodské duchovné dedičstvo? Len na úrovni vzletných fráz? "

Arcibiskup si nedával servítku pred ústa, zaznela kritika problémov v súdnictve na Slovensku: "Alebo by stálo za to, najmä dnes, keď sa v širokých vrstvách našej spoločnosti stretávame so stratou dôvery v súdy a v súdne procesy, spomenúť si na druhý článok prvého cyrilo-metodského civilného zákonníka, ktorý ustanovoval: "Neslobodno ani raz prijímať svedkov, ktorí boli kedy usvedčení, že luhajú, prestupujú zákon Boží, alebo hovädský život vedú". " Ďalšou zaujímavou poznámkou, ktorá ma najviac zaujala bola narážka na "Svätopluka, kráľa starých Slovákov",:" Na štátnické a duchovné ideály Rastislava sme skoro zabudli a postavili sme si na piedestál – obrazne i doslovne - vierolomného, ľahtikárskeho a expanzívneho Svätopluka, ktorého vnímame ako národného hrdinu a kráľa starých Slovákov. O jeho priateľovi Vichingovi radšej veľa nehovoríme, aby sme si nemuseli rozpačito vysvetľovať, čo sme na Slovensku urobili s byzantskou časťou cyrilo-metodského dedičstva."

Príhovor to bol naozaj hutný, trval takmer 30 minút. Nezabudol sa v ňom zmieniť ani zdanlivo nám vzdialeným problémom, ako sú konfrontácia s islamom a arabskými národmi, či ekumenizmus a inkulturácia po vzore solúnskych bratov. Celé znenie príhovoru Mons. Vasiľa je možné nájsť tu:


http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110706031


Niekomu sa tieto slová môžu zdať zdanlivo bezvýznamné, avšak tí, ktorí pravidelne sledujú dianie v Cirkvi na Slovensku a zrovnávajú ho napríklad s biskupmi v Českej republike, či USA, je rozdiel markantný. Mons. Vasiľ dokázal pomenovať aj národné a politické problémy, pričom nezabudol na slová písma a oddelil čo patrí Cisárovi a čo Bohu. Vďa

ka svojmu intelektu poukázal na funkciu biskupa, ktorého hlavnou úlohou je najmä učiť, ale zároveň nezabúda na slová Pavla VI., "že svet nepotrebuje v prvom rade učiteľov, ale svedkov". Na najbližšie roky sa očakáva zmena jedine na biskupskom stolci na Spiši, preto je to jedinečná možnosť, aby ho obsadil človek, ktorý bude naozaj autoritou. Že to bude človek, ktorý si dokáže získať všetkých a každému dá čo mu patrí. Spišské biskupstvo sa nám môže zdať na prvý pohľad bezvýznamné, avšak v tejto súvislosti je možno vhodné pripomenúť si veľkú osobnosť tohto biskupstva. Nemám tu na mysli kontroverzného biskupa Vojtašáka. Johann Ladislaus Pyrker von Oberwart bol spišským biskupom v rokoch 1818-1820. V roku 1820 bol rovno menovaný za patriarchu aquilejského a prímasa dalmácie (neskorší benátsky patriarchát), v roku 1827 bol menovaný za arcibiskupa Egru.


Nech nám sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska vyprosí skutočného pastiera, ktorý bude mať všetky ľudské, duchovné i intelektuálne kvality a dokáže prehovoriť k všetkým obyvateľom Slovenska, bez rozdielu vyznania či národnosti. Nech ho vedie Duch, ktorý napriek všetkým zlyhaniam jej členov, vedie svoju Cirkev aj dnes !


Foto: A. Čusová