nedeľa 27. októbra 2013

Reforma Cirkvi- na čo ešte čakáme ?

Posledné týždne a mesiace sa veľa hovorí o reforme Cirkvi. Pápež chce vyzliecť Cirkev donaha, hovorilo sa pred jeho návštevou v Assisi. Nakoniec boli autori týchto myšlienok opravení samotnou hlavou Cirkvi. Všetci musíme začať od seba, všetci sme súčasťou Cirkvi. Predsa však títo autori, bez toho aby si toho boli vedomí, mali pravdu. Kto môže za to, že ľudia o Cirkvi nechcú mnohokrát v Európe ani počuť ? Klérus ! Aj v duchu týchto slov sa niesla sobotná prezentácia novej knihy biskupa Athanasia Schneidera, Corpus Christi (telo Kristovo). Je to pokračovanie jeho prvej knihy Dominus Est (Je to Pán). Nešlo by ani o nič zvláštne, keby práve dielo Dominus Est, po jeho prečítaní Benediktom XVI. neviedla k tomu, že pápež začal rozdávať sv. prijímanie po kľačiačky a na jazyk. Biskup Schneider, doktor patrológie, biskup v Kazachstane sa narodil v bývalom sovietskom zväze v kirgizstane. Vzhľadom na prenasledovanie kresťanov sa nemohli zúčastňovať sv. omše a tak spolu celá rodina vykonávali každú nedeľu duchovné sv. prijímanie eucharistie- Božieho tela. Ako 12 ročný sa dostal k nim kňaz, mučeník, blahoslavený Oleksa Zaryckyj, ktorý mu prvý krát vyslúžil sväté prijímanie. V malom Antonovi (Athanasius je rehoľné meno) to zanechalo dojem a hlbokú úctu k eucharistii na celý život. Predtým ako s rodinou emigroval do Nemecka, ho tento kňaz upozornil, aby tam kde sa podáva eucharistia na ruku nevstupoval. To čo bolo pre malého Antona nepredstaviteľné, po príchode do Nemecka sa ukázalo ako bežné.

 Neskôr sa ako študent vracia rehoľník Athanáz k štúdiu argumentu o tom, že vraj sa aj v prvotnej Cirkvi podávala eucharistia na ruku. Čoskoro prišiel na to, že sú to len tvrdenia pseudo- liturgistov, pretože ako veľmi rýchlo zistil, nikdy si veriaci sami nepodali príjímanie do úst priamo. Mužom bolo síce podané na ruku, ale si ho vzali jazykom, bez ďalšieho dotyku, ženám k tomu slúžila malá šatka, na ktorú sa eucharistia podávala. Najneskôr v 6 storočí sa podáva eucharistia priamo na jazyk. V roku 878 synoda v Rouen dokonca nariaďuje suspenzovanie služobníkov, ktorý podali eucharistiu na ruku.


 Toto úcta vyvierajúca z hlbokého poznania viedla biskupa Schneidera k napísaniu jeho druhej knihy, Corpus Christi- Sväté prijímanie a obnova Cirkvi. V búrlivom období po II. Vatikánskom koncile, ktorého výročie si tento rok pripomíname viedlo k mnohým omylom a veľmi závažným deliktom voči tomu najposvätnejšiemu čo Cirkvi bolo darované, k eucharistii spojenému s odchodom tisícok kňazov zo služby.

 Hoci sa nám môže zdať, že sa nás to netýka, ale čisto faktický pohľad nám povie, že neúcta k eucharistii zašla tak ďaleko, že sme svedkami straty citu pre Ježiša prítomného v svätej hostii. Špinavé kostoly, škaredé špinavé liturgické oblečenie, škaredé skorodované kalichy. Pripomína to iný príbeh. Príbeh z pred 800 rokov, keď svätý František započul hlas Ježiša- František, oprav môj dom. Zvlášť prísny je jeho list kňazom, kde o kňazoch ktorí nedôstojne zaobchádzajú s eucharistiou cituje slová proroka Malachiáša zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. K tomu nás pozýva svojim príkladom aj pápež František, k modlitbe a adorácií najchudobnejšieho z chudobných.

Žiadne komentáre: